Məhsulun geriqaytarılma və dəyişdirilmə prosesi:

“İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan respublikasının qanunun 15-ci maddəsinə əsasən, alınmış malın xüsusiyyətləri istehlakçının tələblərini ödəməzsə, o aşağıdakı hallarda həmən malı tələb olunan xüsusiyyətlərə uyğun olaraq, alınma günü sayılmamaq şərti ilə 14 gün ərzində geri qaytara və dəyişdirə bilər:

İstehlakçı tərəfindən əldə edilmiş mal istifadə olunmayıbsa və onun əmtəə görünüşü, istehlak xassələri, plombu, yarlığı, həmçinin mal və yaxud kassa qəbzi və ya ona mal ilə birlikdə verilmiş digər sənədləri saxlanılıbsa, bu hallarda o uyğun mala dəyişdirə və ya geri qaytara bilər.

Malı dəyişdirmə anında satışda uyğun mal yoxdursa, istehlakçı dəyəri yenidən hesablamaqla istənilən başqa bir malı almaq və ya qaytarılan malın dəyəri məbləğində pulu geri götürmək, ya da satışa uyğun mal gələn kimi onu dəyişdirmək hüququna malikdir.

Ödənişin geri qaytarılma prosesi:

Geri qaytarılmış məhsulun miqdarı (daşınma xərcləri istisna olmaqla) 7 iş günü ərzində ödəmiş olduğunuz hesab nömrənizə və ya kredit kartınıza köçürüləcəkdir.